Swoją aktywność zawodową architekta zacząłem w 2004 roku. Kilka lat później wraz z przyjacielem założyliśmy pierwszą pracownię MAD Design skupioną na projektach architektonicznych. Po przerwie, związanej między innymi ze studiami doktoranckimi na Politechnice Gdańskiej, powróciłem z nowymi doświadczeniami i poszerzonym warsztatem do działalności projektowej pod szyldem MAD Pracownia arch. Paweł Mrozek.

W obecnej praktyce projektowej staram się utrzymać różnorodny charakter projektów. Dzięki studiom doktoranckim w Katedrze Urbanistyki oraz działalności współtworzonego stowarzyszenia Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej rozwinąłem się w dziedzinie projektowania urbanistycznego oraz projektowania przestrzeni publicznych przyjaznych pieszym oraz w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem.

W zakresie urbanistyki zajmuję się również doradztwem związanym z planami miejscowymi, formułowaniem wniosków o przystąpienie do sporządzenia planów, uwag do planów oraz interpretacją ustaleń istniejących planów miejscowych w celu określenia chłonności inwestycyjnej terenu.

Dzięki wieloletniej współpracy z konserwatorami zabytków posiadam też możliwość i umiejętności w projektowaniu architektury w kontekście historycznym a także w wykonywaniu remontów konserwatorskich i przywracaniu zabytków do ich stanu minionej świetności.

Na przestrzeni swojej dość długiej już kariery zawodowej zająłem się również projektowaniem designu w tym w szczególności projektowaniem szyldów w zgodzie z uchwałami krajobrazowymi, ale nie tylko, również dekoracji artystycznych elewacji budynków czy designem użytkowym.

Podejmowanie tak różnorodnej tematyki w zakresie projektów z mojej strony je możliwe dzięki trzem kluczowym rzeczom. Moją praca jest moją życiową pasją a każdy nowy temat traktuję jako ambitne wyzwanie. Swój czas poświęcam od lat na nieustanne doskonalenie warsztatu projektowanego i wizualizatorskiego zaś na potrzeby rozbudowanych projektów współpracuję z elastycznie tworzonymi zespołami ekspertów z różnych dziedzin.

Równolegle z aktywnością projektową zajmuję się od ponad 20 lat wizualizacją 3D. Obecnie dzięki możliwościom sprzętowym oraz posiadanemu oprogramowaniu jestem wstanie wykonywać wizualizacje w praktycznie dowolnej skali od drobnych projektów detali, przez wizualizacje wnętrz, wizualizację architektoniczną do skali urbanistycznej przedstawianej w postaci rozbudowanych animacji i co najważniejsze w każdej tej skali jest możliwe utrzymanie tego samego poziomu precyzji i dokładności w przedstawianiu świata. Od niedawna również w procesie wizualizowania posiłkuję się wydrukami 3D i metodą prototypowania, które wykonuję samodzielnie.

Paweł Mrozek